THTAPE9  HOITOTAIDON HARJOITTELU 7 OP

Takaisin
Tiedote harjoittelupaikkaan Oppimistehtävät Arviointi
Tavoitteet Harjoittelupaikat Työvuorolomake
Sisältö Harjoitteluajankohdat

 

Osasuoritukset

Tavoitteet

Eettinen toiminta

Kliininen hoitotyö

Lääkehoito

Päivittäisiin toimintoihin liittyvä opetus ja ohjaus

Yhteistyö

Monikulttuurinen hoitotyö

Sisältö

Edeltävät opinnot

Sivun alkuun

Oppimistehtävät

Hoitotyön suunnitelma

Harjoittelupaikat

Harjoittelu suoritetaan terveyskeskusten vuodeosastoilla.

Harjoitteluajankohdat

Sivun alkuun

Arviointi

1. Lähtötasokuvaus eli mitä nyt osaan

   - aikaisempi koulutus ja työkokemus
   - itsearviointi arviointilomakkeen pohjalta

2. Opiskelijan omat oppimistavoitteet eli mihin pyrin ja miten

   - kokonaistavoitteet
   - viikottaiset / päivittäiset tavoitteet

Lähtötasokuvaus ja tavoitteet toimivat ohjaus- ja arviointikeskustelujen perustana.

3. Ammattitaidon arviointi eli mitä opin, miten kehityin ammatillisesti

   - itsearviointi ja ohjaajan antama arviointi 

Arviointikeskustelua käydään jakson alussa, puolivälissä ja lopussa. Opiskelija ja ohjaava hoitaja laativat oman kirjallisen arviointinsa opiskelijan ammattitaidosta oppilaitoksen lomakkeelle. Lopullisen arvosanan Hyl - K5 ohjatusta harjoittelusta määrittelevät opiskelija, ohjaava hoitaja ja ohjaava opettaja yhdessä ohjatun harjoittelun viimeisessä palautekeskustelussa.


Arviointilomake

Sivun alkuun